Quý khách có thể tự chọn mẫu từng tráp ghép thành bộ tráp ưng ý theo yêu cầu!

Mứt Sen được sử dụng là thương hiệu Hàng Điếu nổi tiếng được đóng gói vào trong các hộp nhỏ sau đó được xếp tạo thành hình tròn truyền thống và hình tháp hiện đại đẹp mắt trang trí bằng hoa tươi.

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-001Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-001 Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-002Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-002

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-004

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-013

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-008 Tráp sen xếp Hiện Đại CHE-015

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-012

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-003

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-005 Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-010

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-014

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-011