Tráp Rồng Phượng trong Lễ Ăn Hỏi là một trong những lễ quan trọng không thể thiếu theo phong tục truyền thống của người Việt. Cưới Hỏi Vip 17B Hàng Lược với kinh nghiệm 20 năm trong nghề làm đồ Ăn Hỏi giới thiệu các mẫu Tráp Rồng Phượng Đẹp giúp Quý khách hàng chuẩn bị chu đáo hơn cho ngày lễ trọng đại này.

BÁO GIÁ TRÁP RỒNG PHƯỢNG ĐẸP HIỆN ĐẠI – NEW MỚI – HOT CẬP NHẬT LIÊN TỤC MẪU 2021

>>Tư vấn đặt tráp: 097.440.8883

Trang trí hoa tươi theo yêu cầu của khách!

TRÁP RỒNG MỚI HÓT NHẤT TRÁP PHƯỢNG MỚI HÓT NHẤT

Tráp rồng phượng ăn hỏi2.200.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi900.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi1.800.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi900.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi1.200.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi900.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi1.200.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi1.100.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi600.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi400.000đ

1.200.000đ

900.000đ  

Tráp rồng phượng ăn hỏi1.400.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi1.100.000đ

2.500.000đ

Tráp cau kết phượng

1.400.000đ

1.800.000đ(ớt xốp to)

900.000đ(ớt xốp)

1.200.000đ(ớt xốp to)

1.100.000đ(ớt xốp)

1.200.000đ(ớt xốp to)

1.100.000đ(ớt xốp)

900.000đ

1.400.000đ

2.200.000đ

1.600.000đ

550.000đ

900.000đ

1.400.000đ(ớt xốp to)

1.100.000đ(ớt xốp)

550.000đ

800.000đ

500.000đ

200.000đ

1.200.000đ(ớt xốp to)

1.400.000đ

1.600.000đ

1.600.000đ

Tráp cau kết phượng

700.000đ

Tráp cau kết phượng

300.000đ

800.000đ

400.000đ

1.800.000đ(ớt xốp to)

1.100.000đ(ớt xốp)

1.600.000đ

1.200.000đ

1.200.000đ (ớt xốp)

900.000đ (ớt xốp)

2.200.000đ

1.600.000đ

1.800.000đ

1.400.000đ

Tráp cau kết phượng

1.000.000đ

500.000đ

1.600.000đ

Tráp cau kết phượng

1.400.000đ

Tráp cau kết phượng

300.000đ

Tráp cau kết phượng

800.000đ

Tráp cau kết phượng

300.000đ

Tráp cau kết phượng

150.000đ

Tráp phượng trong lễ ăn hỏi

1.000.000đ

Tráp phượng trong lễ ăn hỏi

300.000đ

1.600.000đ

Tráp cau kết phượng

1.200.000đ

1.600.000đ

Tráp cau kết phượng

1.600.000đ

Tráp rồng ăn hỏi

1.600.000đ

Tráp cau kết phượng

1.600.000đ

Tráp rồng ăn hỏi

1.600.000đ

Tráp phượng ăn hỏi

1.200.000đ

 Tráp rồng ăn hỏi

2.000.000đ

Tráp phượng ăn hỏi

1.300.000đ

mẫu tráp rồng đẹp

1.000.000đ

Mẫu tráp phượng đẹp

500.000đ

Tráp rồng lễ ăn hỏi

1.600.000đ

1.600.000đ

tráp rồng lễ ăn hỏi

1.800.000đ

tráp phượng lễ ăn hỏi

1.600.000đ

 Mẫu rồng đơn trong lễ ăn hỏi

700.000đ

Tráp phượng ăn hỏi

600.000đ

tráp rồng lễ ăn hỏi

2.200.000đ

tráp phượng lễ ăn hỏi

1.200.000đ

 tráp rồng lễ ăn hỏi

1.000.000đ

 

500.000đ

 Mẫu rồng đơn trong lễ ăn hỏi

1.000.000đ

 Tráp phượng trong lễ ăn hỏi

300.000đ

 

800.000đ

 Tráp phượng trong lễ ăn hỏi

600.000đ

tráp rồng lễ ăn hỏi

1.000.000đ

 

500.000đ

 

800.000đ

 Tráp phượng ăn hỏi

500.000đ

 Mẫu rồng đơn trong lễ ăn hỏi

500.000đ

 

500.000đ

 

Báo giá và Tư vấn Ăn Hỏi: 097.440.8883

Chọn thêm Tráp cho Lễ Ăn Hỏi tại đây: Tráp CauTráp Rồng Phượng kết chungTráp Rồng đơnTráp Phượng đơnTráp Rượu ThuốcTráp Lẵng Hoa QuảTráp Lợn QuayTráp Xôi GấcTráp Bánh CốmTráp Bánh Xu XuêTráp ChèTráp Chè Sen