Báo giá Tráp Rồng Phượng Ăn Hỏi và Rồng Phượng 3D VIP

2027

Tráp Rồng Phượng trong Lễ Ăn Hỏi là một trong những lễ quan trọng không thể thiếu theo phong tục truyền thống của người Việt. Cưới Hỏi Vip 17B Hàng Lược với kinh nghiệm 20 năm trong nghề làm đồ Ăn Hỏi giới thiệu các mẫu Tráp Rồng Phượng Đẹp giúp Quý khách hàng chuẩn bị chu đáo hơn cho ngày lễ trọng đại này.

BÁO GIÁ TRÁP RỒNG PHƯỢNG ĐẸP HIỆN ĐẠI – HOT NHẤT MÙA CƯỚI 2022-2023

TRÁP RỒNG MỚI HÓT NHẤT TRÁP PHƯỢNG MỚI HÓT NHẤT

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Tráp quả kết Rồng QUA-003Liên hệ

Tráp cau kết Phượng CAU-002Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TR-001-.New.1-HL1.900.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TP-0021.200.000đ

Tráp quả kết Rồng QUA-001Liên hệ

Tráp cau CAU-001Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TR-005-.New.1-HL-11.300.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TP-001.New.11.000.000đ

3.100.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TP-010-HT1.900.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TR-002-.New.1-HL1.600.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TP-0051.200.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TR-008-HT2.200.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TP-011-HT2.000.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TR-003-.New.1-HL1.400.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TP-0031.200.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TR-005-.New.2-HL900.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TP-009500.000đ  

Tráp rồng phượng ăn hỏi TR-005-.New.2-HL900.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TP-015500.000đ  

Tráp rồng phượng ăn hỏi TR-011800.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TR-011.New.1600.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi RPC-001-HL1.500.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi RPC-001-.New.1-HL1.000.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TR-009-HT1.400.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TR-009-.New.1-HL1.100.000đ

650.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi RPC-0021.000.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi RPC-003-.New.1600.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi RPC-003900.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TR-010.New.1650.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TP-006.New.1300.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TR-010.New.1650.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TP-016500.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TR-010900.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TP-006400.000đ

Tráp ăn hỏi rồng phượng TR-012900.000đ

Tráp rồng phượng ăn hỏi TP-008500.000đ

Tráp cau kết phượng

400.000đ

Tráp cau kết phượng

250.000đ

Tráp phượng trong lễ ăn hỏi

1.100.000đ

Tráp phượng trong lễ ăn hỏi

500.000đ

Tráp cau kết phượng

Tráp cau kết phượng

Tráp rồng ăn hỏi

Tráp cau kết phượng

Tráp rồng ăn hỏi

Tráp phượng ăn hỏi

mẫu tráp rồng đẹp

1.100.000đ

Mẫu tráp phượng đẹp

600.000đ

Tráp rồng lễ ăn hỏi

tráp rồng lễ ăn hỏi

tráp phượng lễ ăn hỏi

 Mẫu rồng đơn trong lễ ăn hỏi

900.000đ

Tráp phượng ăn hỏi

700.000đ

tráp rồng lễ ăn hỏi

tráp phượng lễ ăn hỏi

 tráp rồng lễ ăn hỏi

1.100.000đ

 

600.000đ

 Mẫu rồng đơn trong lễ ăn hỏi

1.500.000đ

 Tráp phượng trong lễ ăn hỏi

1,000.000đ

 

900.000đ

 Tráp phượng trong lễ ăn hỏi

800.000đ

tráp rồng lễ ăn hỏi

1.100.000đ

 

600.000đ

 

1,000.000đ

 Tráp phượng ăn hỏi

600.000đ

 Mẫu rồng đơn trong lễ ăn hỏi

800.000đ

 

600.000đ

 

Báo giá và Tư vấn Ăn Hỏi: 097.440.8883

Chọn thêm Tráp cho Lễ Ăn Hỏi tại đây: Tráp CauTráp Rồng Phượng kết chungTráp Rồng đơnTráp Phượng đơnTráp Rượu ThuốcTráp Lẵng Hoa QuảTráp Lợn QuayTráp Xôi GấcTráp Bánh CốmTráp Bánh Xu XuêTráp ChèTráp Chè Sen