Quý khách có thể tự chọn mẫu từng tráp ghép thành bộ tráp ưng ý theo yêu cầu!

Ông cha ta có câu: “miếng trầu là đầu câu chuyện”. Tráp trầu cau cũng là tráp quan trọng nhất và luôn được đi đầu trong các lễ vật sính lễ ngày ăn hỏi. Hình ảnh miếng trầu têm cánh phượng tượng trưng cho tình yêu gắn bó, thủy chung của đôi vợ chồng. Buồng cau được lựa chọn kỹ lưỡng từ những quả cau tươi ngon, xanh, đều nhau. Kết hợp với sự khéo léo trong cách sắp xếp, trang trí tạo nên những trap cau đẹp hoàn hảo, bắt mắt.

Tráp cau ăn hỏiTráp cau kết Hiện Đại CAU-003 Tráp cau CAU-001Tráp cau kết Phượng CAU-001

Tráp cau kết Phượng CAU-002Tráp cau kết Phượng CAU-002

Tráp cau kết Phượng CAU-004Tráp cau kết Phượng CAU-004

Tráp cau kết Hiện Đại CAU-008 Tráp cau kết Phượng CAU-009

Tráp cau kết Phượng CAU-014

Tráp cau kết Phượng CAU-011

Tráp cau kết Hiện Đại CAU-010 Tráp cau kết Phượng CAU-013

Tráp cau kết Phượng CAU-012

Tráp cau kết Phượng CAU-011

Tráp cau kết Hiện Đại CAU-015 Tráp cau kết Phượng CAU-013