Hình Ảnh 10.000 Khách Hàng Đã Đặt Lễ Ăn Hỏi Tại Cưới Hỏi Vip 17B Hàng Lược

22

CỬA HÀNG CƯỚI HỎI VIP 17b HÀNG LƯỢC
Địa chỉ: số 17b phố Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline: 097.440.8883

Cửa hàng cưới hỏi vip 17b hàng lược

HƠN 10.000 KHÁCH HÀNG ĐÃ HÀI LÒNG VỚI DỊCH VỤ TRÁP ĂN HỎI CỦA CƯỚI HỎI VIP 17B HÀNG LƯỢC

Khi có nhu cầu đặt lễ ăn hỏi tại Hà Nội, giữa nhiều sự lựa chọn Nhưng Các khách hàng luôn tìm đến và lựa chọn thương hiệu 20 năm truyền thống làm Lễ ăn hỏi Cưới Hỏi Vip 17B Hàng Lược. Đó là niềm tự hào của chúng Tôi. Và Càng tự hào hơn nữa khi các khách hàng đặt lễ ăn hỏi luôn hài lòng về chất lượng dịch vụ, sự chuyên nghiệp, uy tín cũng như giá thành tráp ăn hỏi tại Cưới Hỏi Vip 17B Hàng Lược.

Số Lượng Khách Hàng và Sự hài Lòng của khách hàng chính là đánh giá chính xác nhất về một thương hiệu. Hãy Là Những Khách Hàng Thông Thái Khi Lựa Chọn Thương Hiệu CƯỚI HỎI VIP 17B HÀNG LƯỢC – Thương Hiệu Cho 20 Năm Truyền Thống Uy Tín, Chuyên Nghiệp giá Tốt Nhất Đã Được Hơn 10.000 Khách Hàng Kiểm Chứng.

Gói 7AH-001Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng đơn + Phương đơn :  6.600.000đ/7 tráp Ang vàng, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 9AH-001Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng đơn + Phượng đơn :  11.000.000đ/9 tráp Ang sơn mài, hoa tươi (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-002Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng đơn + Phượng đơn :  6.600.000đ/7 tráp Ang vàng, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-003Lễ ăn hỏi 7 tráp Truyền thống :  4.600.000đ/7 tráp Ang đỏ, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-022Lễ ăn hỏi 7 tráp Hiện Đại :  6.500.000đ /7 tráp Ang đỏ, hoa tươi (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-004Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng chung :  6.400.000đ/7 tráp Mâm son, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 5AH-001Lễ ăn hỏi 5 tráp truyền thống :  3.800.000đ /5 tráp Ang đỏ, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp<<

—————-

Gói 9AH-002Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng đơn + Phượng đơn :  9.900.000đ/9 tráp Ang đỏ, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-005Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng chung :  5.500.000đ/7 tráp Mâm son, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 5AH-002Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng chung :  5.400.000đ /5 tráp Ang đỏ, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp<<

—————-

Gói 9AH-006Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng tách rời :  15.500.000đ /9 tráp Ang vàng, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-006Lễ ăn hỏi 7 tráp Truyền thống :  5.500.000đ/7 tráp Ang đỏ, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 9AH-003Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng đơn + Phượng đơn :  8.800.000đ/9 tráp Ang đỏ, hoa tươi (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-007Lễ ăn hỏi 7 tráp Truyền thống :  5.800.000đ/7 tráp Ang đỏ, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-004Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng chung :  6.400.000đ/7 tráp Mâm son, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 9AH-007Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng chung :  7.550.000đ/9 tráp Ang vàng, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-008Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng đơn + Phượng đơn :  8.200.000đ/7 tráp Ang đỏ, hoa tươi (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 5AH-003Lễ ăn hỏi 5 tráp truyền thống :  7.800.000đ /5 tráp Ang đỏ, hoa tươi (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-009Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng chung :  5.500.000đ/7 tráp Ang đỏ, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 9AH-004Lễ ăn hỏi 9 tráp Truyền thống :  6.800.000đ/9 tráp Ang đỏ, nơ đỏ (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-023Lễ ăn hỏi 7 tráp Truyền thống :  4.600.000đ/7 tráp Ang đỏ, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-010Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng chung :  5.200.000đ/7 tráp Ang đỏ, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-001Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng đơn + Phương đơn :  6.600.000đ/7 tráp Ang vàng, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-011Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng đơn + Phượng đơn :  7.500.000đ /5 tráp Ang đỏ, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-012Lễ ăn hỏi 7 tráp Truyền thống :  5.900.000đ/7 tráp Mâm son, nơ đỏ (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 9AH-005Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng đơn + Phượng đơn :  7.600.000đ/9 tráp Mâm son, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-013Lễ ăn hỏi 7 tráp Truyền thống :  4.800.000đ/7 tráp Ang đỏ, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-014Lễ ăn hỏi 7 tráp Truyền thống :  4.800.000đ /7 tráp Ang đỏ, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-015Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng chung :  5.500.000đ/7 tráp Mâm son, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-016Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng chung :  5.800.000đ/7 tráp Ang vàng, nơ đỏ (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-017Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng đơn + Phượng đơn :  5.900.000đ/7 tráp Ang vàng, hoa tươi (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-018Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng chung :  4.850.000đ /7 tráp Ang vàng, hoa lụa (50 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-019Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng chung :  5.400.000đ/7 tráp Mâm son, nơ đỏ (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-020Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng đơn + Phượng đơn :  6.400.000đ/7 tráp Mâm son, nơ đỏ (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 7AH-021Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng chung :  4.600.000đ /7 tráp Ang đỏ, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp<<

—————-

Gói 5AH-004Lễ ăn hỏi 5 tráp truyền thống :  4.500.000đ /5 tráp Mâm son, nơ đỏ (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp<<

—————-

Gói 5AH-005Lễ ăn hỏi 5 tráp Rồng đơn + Phượng đơn :  4.750.000đ /5 tráp Ang vàng, hoa lụa (50 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp<<

—————-

Gói 5AH-006Lễ ăn hỏi 5 tráp Rồng đơn + Phượng đơn :  4.750.000đ /5 tráp Mâm son, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp<<

—————-

Gói 5AH-007Lễ ăn hỏi 5 tráp truyền thống :  4.000.000đ /5 tráp Ang đỏ, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp<<

—————-

Gói 5AH-008Lễ ăn hỏi 5 tráp đầu Rồng Phượng :  4.050.000đ/5 tráp Mâm son, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp<<

—————-

Gói 5AH-009Lễ ăn hỏi 5 tráp đầu Rồng Phượng :  3.750.000đ /5 tráp Mâm son, hoa lụa (100 suất)

>>Bấm xem Bảng Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp<<

—————-