BẢNG GIÁ TRÁP DẠM NGÕ CAO CẤP TỪ 1.100.000đ TRỞ LÊN

Lễ dạm ngõ là gì? Những lễ vật cần chuẩn bị cho Tráp Dạm Ngõ Đẹp, sang trọng nhằm tạo ấn tượng và thành công cho buổi lễ dạm ngõ gặp mặt lần đầu giữa 2 gia đình.
(Giá cau, quả, hoa có thể thay đổi theo mùa, ngày lễ, tết, cao điểm…)

CỬA HÀNG CƯỚI HỎI VIP 17b HÀNG LƯỢC
– Địa chỉ: số 25 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội.
– Xưởng ăn hỏi: số 42 ngõ 242 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Hotline: 098.595.5556 – 097.440.8883

————————————

Bấm xem Báo giá Lễ Ăn Hỏi 5-7-9-11 Tráp Truyền Thống, Rồng Phượng chỉ từ 1.200.000đ

————————————

Lễ dạm ngõ đẹp T-263
1.050.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-257
1.400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-229

Lễ dạm ngõ đẹp T-229
3.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-309
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-304
2.800.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-305
1.850.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-159
1.500.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-274
1.250.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-262
2.700.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-235

Tráp dạm ngõ đẹp T-235
2.700.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-275
1.300.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-293
2.400.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-303
1.600.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-300
1.900.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-299 (Rượu khách gửi)
1.800.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-313
1.050.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-308 (socola khách gửi)
1.400.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-312
1.000.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-294
2.800.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-296
1.200.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-169
1.800.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-153
1.200.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-156
1.100.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-155
2.200.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-269
1.050.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-266
1.400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-264
1.200.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-301
1.050.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-302
1.550.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-240

Lễ dạm ngõ đẹp T-240
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-177
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-245
1.100.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-198

Lễ dạm ngõ đẹp T-198
1.200.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-171
2.000.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-208

Lễ dạm ngõ đẹp T-208
1.600.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-173
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-244
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-255
1.150.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-240

Tráp dạm ngõ đẹp T-240
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-183

Lễ dạm ngõ đẹp T-183
1.300.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-184

Tráp dạm ngõ đẹp T-184
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-191

Lễ dạm ngõ đẹp T-191
1.500.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-219

Tráp dạm ngõ đẹp T-219
2.400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-221

Lễ dạm ngõ đẹp T-221
1.800.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-222

Lễ dạm ngõ đẹp T-222
2.500.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-243
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-249
1.200.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-246
1.250.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-203

Lễ dạm ngõ đẹp T-203
1.050.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-261
1.200.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-166
1.400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-212

Lễ dạm ngõ đẹp T-212
1.500.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-215

Tráp dạm ngõ đẹp T-215
1.100.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-216

Lễ dạm ngõ đẹp T-216
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-225

Lễ dạm ngõ đẹp T-225
1.300.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-188

Tráp dạm ngõ đẹp T-188
1.300.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-226

Tráp dạm ngõ đẹp T-226
2.400.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-223

Tráp dạm ngõ đẹp T-223
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-227

Lễ dạm ngõ đẹp T-227
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-231

Lễ dạm ngõ đẹp T-231
1.600.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-230

Lễ dạm ngõ đẹp T-230
1.500.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-233

Tráp dạm ngõ đẹp T-233
1.300.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-224

Tráp dạm ngõ đẹp T-224
2.700.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-174
2.500.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-175
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-259
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-209

Tráp dạm ngõ đẹp T-209
1.350.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-260
2.600.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-250
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-143
2.600.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-150
3.700.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-144
1.400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-121
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-252
3.800.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-119
2.100.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-117
1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-113
1.000.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-112
1.400.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-185
1.400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-248
2.900.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-256
1.100.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-124
1.200.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-148
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-149
1.300.000đ

Tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ đẹp T-126
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-141
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-120
2.500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-80
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-130
1.200.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-81
1.000.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-128
2.000.000đ

Tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ đẹp T-138
1.300.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-86
1.400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-270
1.100.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-98
1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-94
1.300.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-30
1.200.000đ

lễ ăn hỏi đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-45
1.300.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-100
1.400.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-65
1.200.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-90
1.200.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-24
1.200.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-25
1.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-23
1.000.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-31
2.800.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-34
1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-33
1.000.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-87
1.000.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-19
1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-50
1.400.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-32
1.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-17
1.100.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-52
1.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-44
1.000.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-36
1.900.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-35
1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-21
1.100.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-26
3.000.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-14
1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-16
1.600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-27
2.600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-13
1.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-22
1.200.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-54
1.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-15
1.300.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-37
900.000đ

1
Nhận báo giá?