+100 Mẫu Tráp Xôi Tim Đẹp dùng trong Lễ Ăn Hỏi

1466

Quý khách có thể tự chọn mẫu từng tráp ghép thành bộ tráp ưng ý theo yêu cầu!

Trong tiếng Hán thì phu thê có nghĩa là vợ chồng nên đã khẳng định loại bánh này sẽ được sử dụng trong một dịp đặc biệt nhằm biểu tượng cho sự hòa hợp, gắn bó, ‘đồng cam cộng khổ’ của người vợ và người chồng.

Tráp xôi Hiện Đại XOI-001Tráp xôi Hiện Đại XOI-001 Tráp xôi Hiện Đại XOI-002Tráp xôi Hiện Đại XOI-002

Tráp lợn sữa quay LQUAY-001Tráp lợn sữa quay LQUAY-001

Tráp lợn sữa quay LQUAY-002Tráp lợn sữa quay LQUAY-002