+100 Mẫu Tráp Táo, Bia, CoCa, bánh Danisa, Đậu Xanh Đẹp dùng trong Lễ Ăn Hỏi

158

Quý khách có thể tự chọn mẫu từng tráp ghép thành bộ tráp ưng ý theo yêu cầu!

Ngoài tráp trầu cau, tráp rượu, tráp trà và thuốc lá thì tráp táo, tráp bia, tráp cocacola, tráp bánh đậu xanh, tráp bánh chocopie…. cũng là một trong những tráp lễ quan trọng trong ngày ăn hỏi.

Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-001Bánh đậu xanh BĐXANH-001 Tráp bánh DANISA-001

Tráp COCA-002

Tráp BIA-002

Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-001Bánh đậu xanh BĐXANH-001 Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-002Tráp bia BIA-001

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-001Tráp táo TAO-003

Tráp Cocacola COCA-001

Bánh Chocopie CCPIE-001 Tráp táo TAO-004

Tráp táo TAO-006

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-002Tráp táo TAO-002

>>Bấm Xem THƯ VIỆN + 100 MẪU TRÁP BIA, TÁO… ĐẸP<<