Quý khách có thể tự chọn mẫu từng tráp ghép thành bộ tráp ưng ý theo yêu cầu!

Ngoài tráp trầu cau, tráp rượu, tráp trà và thuốc lá thì tráp táo, tráp bia, tráp cocacola, tráp bánh đậu xanh, tráp bánh chocopie…. cũng là một trong những tráp lễ quan trọng trong ngày ăn hỏi.

Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-001Tráp bánh đậu xanh BĐXANH-001 Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-002Tráp bia xếp Hiện Đại BIA-001

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-001Tráp táo xếp Hiện Đại TAO-003

Tráp Cocacola xếp Hiện Đại COCA-001

Tráp bánh Chocopie CCPIE-001 Tráp táo xếp Hiện Đại TAO-004

Tráp táo xếp Hiện Đại TAO-006

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-002Tráp táo xếp Hiện Đại TAO-002