Quý khách có thể tự chọn mẫu từng tráp ghép thành bộ tráp ưng ý theo yêu cầu!

Những loại quả tươi cao cấp nhiều màu sắc được chọn lọc cẩn thận khéo léo xếp hình lẵng quả truyền thống, lẵng quả hình rồng phượng hoặc lẵng quả hình rồng oai nghiêm đã làm cho mâm quả trang trọng hơn. Đồng thời, tráp là biểu tượng cho sự gắn bó và ‘trăm năm hạnh phúc’ của cặp vợ chồng trẻ.

Tráp quả kết Rồng QUA-001Tráp quả kết Rồng QUA-001 Tráp quả QUA-005Tráp quả kết Hiện Đại QUA-005

Tráp quả kết Rồng QUA-003Tráp quả kết Rồng QUA-003

Tráp quả kết Rồng QUA-002Tráp quả kết Rồng QUA-002

Tráp quả kết Rồng QUA-004 Tráp quả kết Hiện Đại QUA-011

Tráp quả kết Rồng QUA-012

Tráp quả kết Rồng QUA-010

Tráp quả kết Rồng QUA-009 Tráp quả kết Hiện Đại QUA-006

Tráp quả kết Rồng QUA-013

Tráp quả kết Rồng QUA-008