BẢNG GIÁ TRÁP DẠM NGÕ ĐẸP TỪ 199.000đ – 1.000.000đ

Lễ dạm ngõ là gì? Những lễ vật cần chuẩn bị cho Tráp Dạm Ngõ Đẹp, sang trọng nhằm tạo ấn tượng và thành công cho buổi lễ dạm ngõ gặp mặt lần đầu giữa 2 gia đình.
(Giá cau, quả, hoa có thể thay đổi theo mùa, ngày lễ, tết, cao điểm…)

CỬA HÀNG CƯỚI HỎI VIP 17b HÀNG LƯỢC
– Địa chỉ: số 25 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội.
– Xưởng ăn hỏi: số 42 ngõ 242 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Hotline: 098.595.5556 – 097.440.8883

————————————

Bấm xem Báo giá Lễ Ăn Hỏi 5-7-9-11 Tráp Truyền Thống, Rồng Phượng chỉ từ 1.200.000đ

————————————

Lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-77.1
400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-157
750.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-192

Tráp dạm ngõ đẹp T-192
800.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-314
500.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-306
850.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-310
900.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-71-1
650.000đ

tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-79
650.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-298
800.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-277
900.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-199

Lễ dạm ngõ đẹp T-199
1.000.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-271
800.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-211

Lễ dạm ngõ đẹp T-211
450.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-186

Lễ dạm ngõ đẹp T-186
500.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-265
800.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-267
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-189

Tráp dạm ngõ đẹp T-189
950.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-258
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-268
800.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-297
950.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-187

Lễ dạm ngõ đẹp T-187
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-210

Lễ dạm ngõ đẹp T-210
650.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-218

Lễ dạm ngõ đẹp T-218
700.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-196

Tráp dạm ngõ đẹp T-196
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-272
650.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-237

Lễ dạm ngõ đẹp T-237
750.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-280 (hoa lụa)
900.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-190

Lễ dạm ngõ đẹp T-190
650.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-194

Lễ dạm ngõ đẹp T-194
650.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-195

Tráp dạm ngõ đẹp T-195
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-193

Tráp dạm ngõ đẹp T-193
500.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-197

Tráp dạm ngõ đẹp T-197
700.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-200

Lễ dạm ngõ đẹp T-200
700.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-276
900.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-204

Tráp dạm ngõ đẹp T-204
1.000.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-205

Tráp dạm ngõ đẹp T-205
900.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-202

Tráp dạm ngõ đẹp T-202
500.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-206

Lễ dạm ngõ đẹp T-206
700.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-207

Lễ dạm ngõ đẹp T-207
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-217

Lễ dạm ngõ đẹp T-217
700.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-213

Tráp dạm ngõ đẹp T-213
900.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-214

Tráp dạm ngõ đẹp T-214
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-253
550.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-247
950.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-254
1.000.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-220
850.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-232

Lễ dạm ngõ đẹp T-232
600.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-251 (rượu khách gửi)
1.000.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-179
900.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-236

Lễ dạm ngõ đẹp T-236
500.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-239

Tráp dạm ngõ đẹp T-239
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-242
900.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-168
450.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-158
700.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-165
950.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-161
950.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-167
900.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-162
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-163
950.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-164
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-178
600.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-175
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-176
600.000đ

Tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-127
600.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-241
1.000.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-142
900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-106
700.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-108
850.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-101
900.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-182

Tráp dạm ngõ đẹp T-182
650.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-154
700.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-101
900.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-172
600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-113
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-170
600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-92
800.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-93
900.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-180
800.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-77
450.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-122
900.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-146
700.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-147
900.000đ

lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-85
500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-68-1
800.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-76
900.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-145
450.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-140
900.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-137
700.000đ

tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-83
700.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-84
1.100.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-78
650.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-152
900.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-80
1.050.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-118
950.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-136
450.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-81
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-132
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-135
1.100.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-151
900.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-115
500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-111
600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-116
900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-69
800.000đ

Tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-134
600.000đ

Tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ đẹp T-126
1.000.000đ

Tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-129
600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-46
800.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-96
600.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-97
800.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-99
900.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-103
700.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-105
700.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-20
700.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-72
600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-74
600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-107
900.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-109
450.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-110
600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-70
550.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-89
900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-28
900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-88
900.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-73
600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-87
1.000.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-75
1.000.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-68
1.000.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-33
1.000.000đ

1
Nhận báo giá?