Quý khách có thể tự chọn mẫu từng tráp ghép thành bộ tráp ưng ý theo yêu cầu!

Chè được sử dụng là thương hiệu Chè Thái Nguyên nổi tiếng được đóng gói vào trong các hộp nhỏ sau đó được xếp tạo thành hình tròn truyền thống và hình tháp hiện đại đẹp mắt trang trí bằng hoa tươi.

Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-001Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-001 Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-002Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-002

Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-003

Trápchè xếp Hiện Đại CHE-008

Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-006 Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-013

Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-007

Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-015

Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-005 Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-011

Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-014

Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-009