+100 Mẫu Tráp Bánh Đậu Xanh Đẹp dùng trong Lễ Ăn Hỏi

48

Quý khách có thể tự chọn mẫu từng tráp ghép thành bộ tráp ưng ý theo yêu cầu!

Trong tiếng Hán thì phu thê có nghĩa là vợ chồng nên đã khẳng định loại bánh này sẽ được sử dụng trong một dịp đặc biệt nhằm biểu tượng cho sự hòa hợp, gắn bó, ‘đồng cam cộng khổ’ của người vợ và người chồng.

Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-001Tráp xanh xếp Hiện Đại CHE-001 Tráp chè xếp Hiện Đại CHE-002Tráp bia xếp Hiện Đại CHE-002

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-001Tráp táo xếp Hiện Đại TAO-003

Tráp sen xếp Hiện Đại SEN-002Tráp táo xếp Hiện Đại TAO-002