+100 MẪU LỄ DẠM NGÕ ĐẸP TỪ 1.000.000đ – 1.500.000đ

Lễ dạm ngõ chính là lễ vật nhà trai mang đến cho nhà gái trong ngày dạm ngõ. Ngày nay lễ dạm ngõ đã được đơn giản hơn nên các lễ vật nhà trai chuẩn bị cũng không còn quá phức tạp. Một lễ dạm ngõ cần chuẩn bị: trầu cau, chè, rượu thuốc, hoa quả, bánh kẹo… Vậy tráp dạm ngõ gồm những gì là điều bạn quan tâm lúc này. Cùng nhau tìm hiểu qua bài viết này nhé!

CỬA HÀNG CƯỚI HỎI VIP 17B HÀNG LƯỢC
– Địa chỉ: số 17b phố Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
– Xưởng ăn hỏi: số 42 ngõ 242 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
– Hotline tư vấn báo giá: 097.440.8883

Tráp dạm ngõ đẹp T-534
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp 2022

Tráp dạm ngõ đẹp T-485
1.400.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-488
1.000.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-539
1.150.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-540
1.350.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-537
1.150.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-547
1.050.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-546
1.200.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-539
1.300.000đ

Mâm tráp dạm ngõ 2022

Tráp dạm ngõ đẹp T-482
1.000.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-519
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp đầy đủ

Tráp dạm ngõ đẹp T-495
1.100.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-470
1.200.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-517
1.250.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-505
1.450.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp 2022

Tráp dạm ngõ đẹp T-466
1.100.000đ

Mẫu tráp dạm ngõ miền bắc

Tráp dạm ngõ đẹp T-475
1.300.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-509
1.350.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp miền bắc

Lễ dạm ngõ đẹp T-476
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-275.XN
1.400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp 2022

Tráp dạm ngõ đẹp T-464
1.500.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-429
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-430
1.400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp 2022

Tráp dạm ngõ đẹp T-465
1.100.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-362
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-401
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp 2022

Tráp dạm ngõ đẹp T-457
1.500.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-407
1.500.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-335
1.200.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-422
1.200.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-404
1.300.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-336
1.150.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-199

Tráp dạm ngõ đẹp T-199
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-402
1.400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-356
1.150.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-403
1.000.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-328
1.200.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-346
1.350.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-334
1.400.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-355
1.250.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-337
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-296
1.300.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-309
1.150.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-263
1.150.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-277
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-153
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-274
1.350.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-257
1.500.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-156
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-275
1.400.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-258
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-162
1.100.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-163
1.050.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-164
1.100.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-165
1.050.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-179
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-167
1.000.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-166
1.500.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-175
1.200.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-173
1.400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-177
1.200.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-181
1.200.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-179
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-122
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-144
1.500.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-147
1.000.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-84
1.200.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-140
1.000.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-76
1.000.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-117
1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-113
1.200.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-142
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-118
1.050.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-121
1.400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-124
1.300.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-152
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-148
1.400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-149
1.400.000đ

Tráp dạm ngõ đẹp T-101
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-141
1.400.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-132
1.200.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-80
1.150.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-130
1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-81
1.100.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-135
1.200.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-151
1.000.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-116
1.000.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T-75.XN
1.100.000đ

Tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ đẹp T-138
1.400.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-86
1.500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-100
1.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ đẹp T-98
1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-94
1.400.000đ

Sử dụng Lễ dạm ngõ khi nào?

Sau quá trình tìm hiểu yêu đương đến giai đoạn chín muồi thì đôi uyên ương sẽ tiến đến giai đoạn kết hôn. Và để chính thức thông báo với gia đình hai bên. Lúc này gia đình nhà trai sẽ chuẩn bị lễ dạm ngõ để sang nhà gái gặp mặt trò chuyện. Đồng thời xin phép cho hai con được công khai đến với nhau.

Lễ dạm ngõ gồm những gì?

Hai lễ vật chính không thể thiếu trong tráp dạm ngõ gồm những gì là trầu và cau. Ông cha ta thường nói “miếng trầu là đầu câu chuyện” đây chính là lí do không thể thiếu trong mâm lễ. Những trong lễ trạm ngõ thì chỉ cần số lượng ít trầu cau khoảng 9 lá trầu và 9 quả cau.

Tráp dạm ngõ thường bao gồm chè, thuốc, rượu…

  • Chè: Là thức uống truyền thống của người Việt Nam. Đây cũng là sính lễ trong tráp dạm ngõ gồm những gì. Loại chè thường được sử dụng là hộp chè đỏ Tân Cương thơm ngon nổi tiếng của vùng đất Thái Nguyên.
  • Thuốc lá: Loại thuốc theo yêu cầu của khách hàng, có thể là vinataba hoặc 333,…
  • Rượu: Vang là loại rượu được sử dụng nhiều nhất. Trong đó, vang Chile phổ biến trong tráp dạm ngõ. Nếu bạn muốn sử dụng loại rượu khác thì chi phí sẽ khác.

Trên đây là những lễ vật chính trong tráp dạm ngõ gồm những gì. Gia đình chú rể muốn mâm lễ đầy đặn, lớn thì có thể sử dụng thêm bánh cốm, phu thê và hoa quả tươi nhập khẩu như tao, lê, nho, cam,…

Tùy theo yêu cầu của khách số lượng lễ, kiểu dáng kết đơn giản hay cầu kì mà giá tráp dạm ngõ có đôi chút khác biệt.

  1. Tráp dạm ngõ truyền thống: Gồm 4 loại lễ vật là trầu cau, chè, rượu, thuốc, bánh, hoa quả được đặt trong lẵng giỏ hoặc ang và trang trí hoa tươi, nơ đỏ có giá khoảng 500.000đ – 1.000.000đ
  2. Tráp dạm ngõ hiện đại: Cau trầu, rượu, thuốc, hoa quả, bánh kẹo… được kết nghệ thuật trong lãng hoa, giỏ, ang sang trọng. Mẫu tráp dạm ngõ được bày trí hiện đại, sang trọng và cao cấp. Giá sẽ tùy theo yêu cầu của từng khách hàng dạo động từ 1.500.000đ – 3.000.000đ

Qua bài viết trên, Cưới Hỏi 17B Hàng Lược đã giúp bạn giải đáp thắc mắc lễ dạm ngõ bao gồm những gì. Nếu bạn muốn tham khảo và tư vấn về các mẫu tráp dạm ngõ, tráp ăn hỏi mới nhất, hãy liên hệ ngay với Cưới Hỏi 17B Hàng Lược nhé!

Tham khảo các dịch vụ khác của chúng tôi: Lễ dạm ngõTráp ăn hỏiBê trápThuê xe cướiHoa xe cưới – Phông cướiCổng hoa cưới

⭐ Cưới hỏi trọn gói 17b Hàng Lược

? Địa chỉ:  17b phố Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội (nhà riêng mở cửa 8h-21h)
Hotline: 097.440.8883 – 098.595.5556
? Website: cuoihoivip.vnhoacuoivip.com
Fanpage: Cưới Hỏi Vip 17b Hàng Lược

1
Nhận báo giá?