Gói trang trí đám cưới TG-011: 

 

HÌNH ẢNH CHI TIẾT GÓI